วิธีการสมัครเรียน และขั้นตอนการเปิดหลักสูตร 1. โทรแจ้งความประสงค์สมัครเรียน ในหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อจองคิว/ล็อค วันและรอบเวลา ที่ผู้เรียนสะดวก

  มือถือ : 081 494 4670 หรือ 097 205 8155 (8.30 น. - 17.30 น.)

  ปกติเวลาเรียนในแต่ละวัน สามารถแบ่งเป็น 3 รอบหลักๆ ตามตารางด้านล่างนี้ (*เลือกเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งของวันที่ต้องการเรียน ตามผู้เรียนสะดวก)
  * หากมีกรณีจำเป็น สามารถปรับรอบเวลา นอกเหนือจากที่กำหนดในตารางนี้ก็ได้ ให้แจ้งเป็นกรณีพิเศษ

  9.00-12.00 พักเที่ยง 1 ชม. 13.00-16.00 พัก 30 นาที 16.30-19.30

  * ทุกหลักสูตรเรียนจำนวน 7 ครั้ง, ครั้งละ 3 ชั่วโมง ( ดู หลักสูตร ต่างๆ ) 2. ชำระเงินค่าอบรม / อัตราอบรมตามล่างนี้ :

  อัตราค่าอบรม


  ทุกหลักสูตร (ดู หลักสูตร ต่างๆ) เรียนจำนวน 7 ครั้ง/ครั้งละ 3 ชั่วโมง (รวมเป็น 21 ชม.) อัตราค่าอบรมทุกหลักสูตรเท่ากันทั้งหมด รูปแบบดังนี้


  - เรียนเป็นกลุ่ม/มาสมัครพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป หลักสูตรละ 6,900 บาท /ต่อหนึ่งท่าน/ต่อหนึ่งหลักสูตร


  - เรียนเดี่ยว ค่าอบรม : 8,900 บาท /ต่อหนึ่งหลักสูตร


  ( *โดยอาจมัดจำกึ่งหนึ่ง เพื่อจอง-ล็อค รอบวัน/เวลาที่ต้องการล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้ แล้วจึงค่อยจ่ายส่วนที่เหลือ ในวันมาเรียนวันแรกอีกที )  พิเศษ
  กรณีผู้เรียนสะดวกนำ Notebook ของตนมาเอง จะได้รับส่วนลดพิเศษ 1000! บาท ( ก็จะเหลือเพียง 5,900 บาท กรณีมาพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป, หรือ 7,900 บาท ในกรณีเรียนเดี่ยว )

  * หมายเหตุ : กรุณาเช็คเสปคหรือคุณสมบัติของ Notebook ก่อนนำมาใช้สำหรับเรียน (ควรแจ้งปรึกษากับทางสตูดิโอก่อน) เพื่อให้แน่ใจว่า Notebook ที่มีนั้น เหมาะต่อการนำมาใช้ในการเรียนกับหลักสูตรนั้นๆหรือไม่ เพื่อความราบรื่นในการเรียนการสอนต่อไป *ส่วนใหญ่ ถ้าเครื่องไม่เก่าเกินไป(ไม่เกิน 5 ปี) ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับใช้เรียนใดๆ 3. ดำเนินการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรต่อไป