ซิลิกอน สตูดิโอ : สร้างสรรค์สื่อกราฟิก-มัลติมีเดีย ครบวงจร ด้วยทีมงานมืออาชีพ กับประสบการณ์กว่า 10 ปี

บริการ ออกแบบ-ผลิตสื่อกราฟิก-มัลติมีเดีย: 3D สถาปัตย์-ผลิตภัณฑ์ / โมชั่นกราฟิก-อนิเมชั่น-วิดีโอ / และ กราฟิกสิ่งพิมพ์ สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธุรกิจ-สินค้า-องค์กร ฯลฯ / (*สตูดิโอหลัก คอนโดไอดิโอสาทร กรุงเทพฯ)

บริการใหม่ล่าสุดมี "สอนสดออนไลน์" (*ใช้แอป Zoom) / *เรียนที่บ้านตัวเอง ได้ทุกที่-ทุกจังหวัด-ทุกประเทศ / (*หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน-รายละเอียดเพิ่มเติมที่ หลักสูตร )

*และสามารถให้บริการเป็นวิทยากรนอกสถานที่ได้ ทุกจังหวัดทั่วไทย สำหรับ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร, หน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ ฯลฯตัวอย่างผลงาน: 3D Animation & Motion Graphic Design

ตัวอย่างผลงาน: 2D Motion/Cartoon & Motion Graphics Ads Designตัวอย่างผลงาน: 3D Rendering (สถาปัตย์-ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) / Graphic Design (สิ่งพิมพ์-โบรชัวร์-เมนู-ป้าย-รีทัชภาพ ฯลฯ) / (+ชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่ ตัวอย่างผลงาน)ตัวอย่าง บรรยากาศการเรียนการสอน ณ ห้องฝึกอบรมตัวอย่าง: วิทยากรพิเศษ อบรมนอกสถานที่ ( สำหรับ สถาบันการศึกษา หรือ องค์กร, หน่วยงานเกี่ยวข้องต่างๆ ฯลฯ)

- วิทยากรพิเศษ: งาน "Beyond Truth 22 Time.Design.Future" (ความเป็นไปได้ของงานออกแบบ/นวัตกรรมจากภาพยนตร์): @คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก)

- วิทยากรพิเศษ: / อบรม Motion Graphic & Visual Effect (ด้วย After effect): @วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

- วิทยากรพิเศษ: การออกแบบสร้างสื่อผสม (ตัดต่อวิดิโอ / Motion Graphic): @มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

- วิทยากรพิเศษ: โครงการพัฒนา Info Grpahic เพื่อการสื่อสารสาธารณสุข: @เขตบริการสาธารณสุขที่ 11(นครศรีธรรมราช)